OM ARC

OM ARC

Idag finns ARC ’s kunder i Nordamerika, Europa och Kina. Till största delen är kunderna leverantörer till fordonsindustrin, men även inom segment såsom byggvaror-, vitvaror elektronik samt trädgårdsutrustning. Alla dessa kunder ställer vitt skilda krav på de plastdetaljer som skall framställas ur våra verktyg. Därför har ARC fått anpassa sin tillverkning till många olika industristandarder och kvalitetsnormer. Detta har gett dem stor erfarenhet när det gäller projektledning, konstruktion, tillverkning samt kvalitetssäkring av deras formsprutningsverktyg, producerade i deras egna fabrik.

I Sverige har ARC med deras egna verkstad i Motala kunnat följa upp deras levererade verktyg till kund med serviceåtaganden och reparations- eller modifikationserbjudanden. Då vet ARC´s kunder att deras åtaganden inte slutar med enbart en leverans från Asien. Utan att de har en verkstad med mycket duktiga verktygsmakare och service folk som står till förfoganden för ytterligare kundönskemål. En verkstad som funnits sedan 1963 och som rymmer mycket erfarenhet. Erfarenhet som ARC erbjuder sina kunder.

Samtidigt står projektledningen i Motala i direktkontakt med fabriken i Fuyong, för att koordinera design, ledtider och framtagning av formsprutade detaljer enligt en på förhand uppgjord tidsplan. Som kund är du alltså i direktkontakt med tillverkningen och kan följa just din order till färdigställande.