Detaljdesign

ARC kan tillverka en 3D CAD från Er skiss, ritning, prototyp, detalj eller till och med idé och den ritningen kan sedan användas för en presentation, prototypframställning eller verktygstillverkning.

ARCs CAD-ingenjörer använder Pro Engineer för att designa 3D-modeller i en mängd olika format, till exempel IGES, STEP, STL, Parasolid och ACIS, men även Pro Engineers ursprungliga format. Dessa är mer eller mindre universella för vilken typ som helst av snabb prototypframställning, verktygstillverkning eller vidare CAD-utveckling.

Användningsområden

PRESENTATION

En funktionell 3D CAD-modell kan fungera som ett effektivt verktyg i presentationer inför kunder eller investerare och ökar deras förtroende för produkten. ARC kan även erbjuda hög-kvalitativa högupplösta bilder av Din CAD- modell – fråga ARC om Du är intresserad!

PROTOTYP

Din 3D CAD-data kan användas för att framställa en snabb prototyp genom en mängd olika processer. Prototypen kan sedan användas för att testa detaljens funktion och form och detta sparar därför kunden mycket pengar och tid i designprocessen.

FULLBORDAD DESIGN

En fullt definierad CAD-modell kan exporteras till en mängd olika format som gör det enkelt att visa och sprida en klar produktdesign till intressenter.

PRODUKTION

Genom att använda Din 3D CAD-data kan en verktygsmakare enkelt tillverka ett produktionsverktyg och Du kan börja producera din detalj!

Fördelar