HÖGKVALITATIVA VERKTYG

Genom att implementera de senaste koncepten inom verktygsdesign kan ARC tillverka deras verktyg med precision, kvalitet och hög hållbarhet. Med egen CNC, EDM och polering har ARC full kontroll över hela tillverkningen och två skift av kunniga maskinoperatörer och verktygsmakare producerar verktygen snabbt. Oavsett om det gäller prototyp-, förproduktions- eller härdade högvolymsverktyg kan deras korta ledtider (4-8 veckor från godkänd verktygsritning) hjälpa er att snabbt komma igång med Ert nya projekt!

ARCs CAD/CAM gör att de kan tillverka kärnor och kaviteter säkert och snabbt direkt från datafiler. Komplicerade former och konturer är aldrig några problem för ARCs erfarna programmerare.

Med flera höghastighetsmaskiner från Litz och Mori Seiki kan de bearbeta alla material snabbt och effektivt. ARCs EDM-avdelning inkluderar tråd-EDM, Sinkers och EDNC. All programmering görs av deras anställda i egna lokaler.

”Alla 140 anställda inom ARC är utvalda på grund av deras höga individuella kunskap inom verktygstillverkning och projektledning. Kunnig personal och modern utrustning är två av de främsta anledningarna till varför ARC kan leverera pålitliga och högkvalitativa verktyg.”

KVALITETSSÄKRING