TESTKÖRNINGAR

Att provskjuta verktyget innan leverans gör att man kan finjustera designen och att man dessutom kan producera ett antal prototypdetaljer.

När verktyget är färdigtillverkat testas det hos ARC för en första utvärdering av detaljen. Deras testingenjörer gör allt för att fastställa en stabil och säker provkörningsprocess. Proverna efter T1 behandlas av deras kvalitetsavdelning för komplett dimensionsanalys. När detta är klart verifierar projektledaren att produktanpassning och krymp är enligt specifikationerna. Om något i verktyget sedan behöver modifieras eller justeras så följs det upp av nya tester och nya verifieringar tills alla kundens krav och önskemål är uppfyllda.

På ARC Tooling testar de i Haitian formsprutningsmaskiner och alla tester med låskraftsbehov under 360 ton görs i ARC:s egen fabrik och egna maskiner. Större verkyg testas av ARC:s egna ingenjörer hos noga utvalda formsprutare. Detaljerade mätrapporter och alla maskininställningar skickas alltid till kund efter varje test.

SLUTINSPEKTIONER

Avsikten med ARC:s slutinspektioner är att dokumentera alla obligatoriska inspektionspunkter och att försäkra att allt med verktyget stämmer överens med alla specade krav. Inspektionen görs i två separata steg, verktygsinspektion och slutlig inspektion.

Verktygsinspektionen täcker 69 tekniska punkter, allt från hårdheten i bussningarna till toleranser i isoleringsplattan. Allt kontrolleras och godkänns av deras verktygsinspektör, konstruktionschef, projektledare och kvalitetschef – allt för att alla verktyg ska vara ARC standard!

Slutinspektionen täcker allt som måste godkännas innan verktyget skeppas, till exempel trycktest till 20 Bar, montering, kylning etc.

Varje verktyg som lämnar ARC:s fabrik kommer att ha testats grundligt och inspekterats för att försäkra och garantera att det kan producera till maximal kapacitet när det når kund.