Verktygsdesign

Basen för högkvalitativa verktyg är i grund och botten verktygsdesignen. ARCs designavdelning har 20 erfarna ingenjörer som använder den senaste och mest avancerade programvaran. Detta gör att ARC kan korta ledtiderna ordentligt och utrymmet för misstag är minimalt. Godtagbara filformat inkluderar UGII, Cathia, Parasolids och Iges.

ARC Tooling:s ingenjörer är utbildade och erfarna nog att kontinuerligt ge rekommendationer till kunder på lösningar som kan öka produktprestanda, livstid, hållbarhet och lönsamhet.

VERKTYGSTYPER

Enkelkavitetsverktyg innebär den lägsta verktygskostnaden och högsta precisionen men till högre kostnad per detalj. Multikavitetsverktyg används när det är viktigt att få ner detaljkostnaden och öka verktygskapacitet. Så kallade familjeverktyg, multikavitetsverktyg fast med olika detaljer, erbjuder både låg verktygskostnad och lågt detaljpris. Problemet här är att matcha själva processvillkoren för varje detalj.

MOLDFLOW-ANALYS

Alla verktyg som tillverkas hos ARC Tooling går genom en Moldflow-analys. ARC:s designingenjörer arbetar nära ihop med en noga utvald specialistfirma som använder simulerings-mjukvara för att optimera produktdesign och tillverkningsprocess innan produktion av verktyget börjar. Denna process säkrar produkten, minskar tiden som annars krävs för att optimera verktyget och resulterar i att produkten kommer snabbare ut på marknaden!

DESIGN- OCH KONSTRUKTIONSERFARENHET

MATERIAL

Verktygsmaterial som används för att tillverka formsprutningsverktygen varierar från aluminium till härdat stål.

SEGHÄRDAD STÅL (FÖR RIMLIG PRODUKTIONSKVANTITET MEN MER KOMPLEXA VERKTYG)

Seghärdat stål är starkt och hållbart men ändå mjukt nog att bearbetas i konventionella maskiner som fräs och svarv. Verktyg i seghärdat stål används framför allt när det handlar om produktion av 20-500 000 detaljer och kan ha en mängd olika funktioner som till exempel backar och mer invecklade former.

Exempel DIN 2311 och DIN 2738H

HÄRDAT STÅL (FÖR HÖG PRODUKTION OCH LÅNGLIVADE VERKTYG)

Härdat stål används till verktyg som planeras producera över en miljon detaljer under en livstid. Hårdheten gör att de kan motstå slitage från produktionen i sig själv och från plastmaterialet, speciellt glasfiberstärkta material.

Exempel DIN 2344 och DIN 2767

ANNAT STÅL

För högglansytor som kan poleras upp till klass 1, ytbehandling med optisk kvalitet, använder vi S-Star och NAK 80 från Daido.