ARC Fabrik

ARCs nya fabrik med 140 medarbetare ligger i Fuyong i Shenzhen. Idag uppfyller den de kriterier för att de skall kunna bedriva verktygsmakeri på allra högsta nivå, för såväl stora som små verktyg, och för att kunna leverera bra kvalitet till rätt prislapp. Det innefattar också ARCs arbetsflöde som har optimerats in i minsta lilla detalj, vilket utgör basen för ARCs effektivitet och därmed för att hålla nere deras tillverkningskostnader.

Maskinparken som bland annat består av 9 högklassiga CNC-fräsar, 11 gnistmaskiner och 5 trådgnistar styrs av deras så kallade maskinkapabilitetsprocess. Med hjälp av denna process ger det dem alltid full kontroll på alla maskintoleranser och styr i sin tur upp så att de har rätt precision för varje arbetsmoment.

Kvalitetsstyrningen och deras optimerade arbetsprocesser, vilket är det som genom åren varit ARCs allra största styrka, har nu säkerställts än mer med deras ISO-9001 certifiering via DNV (Det Norske Veritas). Detta bidrar också med att ARC på ett systematiskt sätt kommer att kunna åstadkomma ständiga förbättringar.

För ARC är det centralt att du som kund även skall kunna känna tryggheten i att alltid ha kompetent västerländsk personal på plats i fabriken. Detta för att styra upp projekthanteringen och för att kunna hantera olika typer av kundrelaterade frågeställningar på olika språk samt för att ta hand om dig som kund vid projektrelaterade besök. Projektledarna i kombination med ARCs duktiga ställare ser även till att alla provkörningar uppfyller alla formsprutningsrelaterade krav för att kunna godkänna detaljer och verktyg under de rätta förhållandena.