GDPR

INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR ARC

ARC-Verktygsmekano AB är ett bolag som jobbar business to business. ARC värnar om din- och ditt bolags integritet, och därför jobbar de aktivt med dataskydd på företaget.

INTEGRITETS POLICY

ARC-Verktygsmekano AB använder sig enbart av kontaktdata man erhållit genom sin affärsrörelse och begränsar sig till den informationen som finns på ditt visitkort. Dessa uppgifter lagras och uppdateras för att snabbt kunna användas då kontaktbehov föreligger, eller om bolaget skulle vilja sända bolagsinformation till dig via e-post, post eller sociala medier. Ingen privat information lagras.

ARC lagrar dessa uppgifter tills dess att samtycke återkallas eller tills dess att ARC informerats om att uppgifterna på visitkortet ändrats.

ARC delar enbart uppgifterna inom gruppen. Informationen hanteras då av ansvarig VD på respektive bolag i gruppen och förvaras då med begränsad åtkomst och skyddas via brandväggar.

Du har alltid möjlighet att få ut de lagrade kontaktuppgifterna, ändra dem eller begära dem raderade. Detta gör du genom att kontakta ARC. Vid denna kontakt måste du styrka din kontaktman inom bolagsgruppen i mailet så att ARC kan verifiera din identitet innan någon åtgärd kan genomföras.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

ARC förbehåller sig rätten till att göra justeringar i deras integritetspolicy. Den senaste versionen finns hos ARC