Organisation

Organisation

I verkstaden jobbar tio erfarna verktygsmakare med ARCs kunders formar. ARC utför de flesta operationer i egen verkstad dels för att säkra kvaliteten men framför allt för att korta ner ledtiderna för deras kunder vilket ofta är nyckeln till varför så många formsprutare väljer att lämna sina verktyg just till ARC.